Hoppa till innehåll

Design

Content design handlar om att skapa målinriktat och trovärdigt innehåll som når och engagerar din specifika målgrupp, oavsett kanal. Vi på Norrsia hjälper dig med grundarbetet av innehålls- och kanalstrategier. Vi hjälper dig att fram enhetligt innehåll som når dina marknadsföringsmål samtidigt som det stärker ditt varumärke. En väldefinierad visuell identitet och grafisk manual är även det avgörande för att skapa igenkänning och en enhetlig bild av ditt varumärke. Vi har erfarenhet av att arbeta med både etablerade och nya varumärken och hjälper dig att ta fram en unik visuell identitet och grafisk manual.

Content design

Content design handlar om att ta fram ett kanaloberoende innehåll som designats utifrån ett specifikt mål med en specifik målgrupp i åtanke. 

För att nå och få din tilltänkta målgrupp att agera på det sätt du önskar, behöver din marknadsföring vara trovärdig, relevant och synas där din målgrupp finns. Det är här vi kommer in. Vi baserar marknadsföringen på ett grundarbete där innehålls- och kanalstrategi tas fram. Strategin omsätts sedan till innehåll som designas för din målgrupp och är konsekvent i alla kanaler. Innehållet kan bestå av allt från printannonser till rörligt material online.

Vi hjälper dig nå uppsatta mål med din marknadsföring och samtidigt stärka ditt varumärke genom att ta fram ett välriktat och enhetligt innehåll som funkar oavsett kanal. 

Visuell identitet och grafisk manual

Design har en avgörande roll i hur ditt varumärke uppfattas. Är den konsekvent i alla kanaler hjälper den till att stärka ditt varumärke genom att igenkänningen ökar.

En visuell identitet speglar ditt varumärkes innersta väsen. Den är ett sätt att visuellt förmedla de värderingar och känslor du vill att ditt varumärke förknippas med. Byggstenarna i en visuell identitet är logotyp, färger och typsnitt men kan även omfatta till exempel olika grafiska element och symboler samt bildmanér.

För att upprätthålla en tydlig och konsekvent identitet och design, bör den visuella identiteten kompletteras med en grafisk manual. En grafisk manual sätter ramarna för hur de olika byggstenarna ska användas med hjälp av regler och goda exempel. Den är ovärderlig i arbetet för att skapa en enhetlig bild av ditt varumärke utåt.

Vi har erfarenhet av att jobba med både väletablerade och nya varumärken och kan hjälpa dig ta fram en visuell identitet och/eller grafisk manual.

Falun

Telefon

+46 73 – 833 62 88

E-post

falun@norrsia.se

Östersund

Telefon

+46 76 – 777 06 88

E-post

jamtland@norrsia.se

Följ oss i sociala medier

Facebook
Instagram
LinkedIn